FAQ

1.    Welke taken mag mijn thuishulp doen?

De toegelaten taken met dienstencheques zijn poetsen, strijken, wassen, koken en boodschappen doen. Tuinonderhoud, kinderopvang en de auto wassen, zijn niet toegelaten.

2.    Waar moet ik dienstencheques bestellen?

Je kan enkel via Sodexo, de uitgiftemaatschappij van de dienstencheques, je dienstencheques aankopen. Je moet je registeren via www.dienstencheques-vlaanderen.be en een veelvoud van € 9 overschrijven naar Sodexo. Bij 'dienstencheques aanvragen' op onze website vind je alle informatie.

3.    Hoe kan ik een thuishulp aanvragen?

Een thuishulp aanvragen kan via onze website 'thuishulp aanvragen' of je kan ook contact opnemen met één van onze kantoren en zo je gegevens doorgeven.

4.    Hoe kan ik solliciteren bij Dienstenthuis?

Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde thuishelpers. Je kan solliciteren via onze website: 'solliciteren bij Dienstenthuis' of je kan op kantoor een afspraak maken voor een sollicitatiegesprek.

5.    Hoe lang moet ik wachten op een thuishulp als ik een aanvraag gedaan heb?

Hier kunnen we geen specifiek antwoord op geven. Dit hangt af van je woonplaats, het aantal uren dat je hulp wil, welke dag je hulp wil,… Wij nemen snel na je aanvraag contact met je op en dan kunnen we je al meer informatie geven over een eventuele wachttijd.

6.    Kan ik best elektronische op papieren cheques nemen?

Dienstenthuis raadt aan om met elektronische cheques te werken. Dit heeft meer voordelen dan de papieren versie (geen kans op verlies, minder administratie voor thuishulp en klant, gemakkelijke opvolging prestaties,…). Bij elektronische cheques moet de thuishulp de uren inbellen of ingeven via een app en de klant ontvangt hier per mail een bevestiging van. Bij papieren cheques legt de klant de cheques klaar voor de thuishulp en hij/zij moet de cheques binnen brengen op kantoor.

7. Wat is het GDPR beleid van Dienstenthuis?

Uw persoonsgegevens worden door Dienstenthuis Turnhout cvba verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aanvraag en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via jesse.peeters@dienstenthuis.be. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).