Hoe ziet het GDPR beleid van Dienstenthuis er uit?

Uw persoonsgegevens worden door Dienstenthuis Turnhout cvba verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aanvraag en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via jesse.peeters@dienstenthuis.be. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).